16.2.08Các bài Chia sẻ Tin MừngChú ý: Để biết sinh hoạt phụng vụ năm 2014,
xin mời tham khảo các Lịch Phụng Vụ sau đây:

Lịch Phụng Vụ 2014 của "Sống Tin Mừng Tình Yêu"
Tháng 010203040506070809101112
Các năm phụng vụ theo chu kỳ ba năm:
Năm A, Năm B, Năm C
như sau:

2011 (A), 2012 (B), 2013 (C),
2014 (A), 2015 (B), 2016 (C),
2017 (A), 2018 (B), 2019 (C),
v.v...


• Chia sẻ Tin Mừng Năm A
(gồm các năm 2008, 2011, 2014, 2017, v.v.)


• Chia sẻ Tin Mừng Năm B
(gồm các năm 2009, 2012, 2015, 2018, v.v.)


• Chia sẻ Tin Mừng Năm C
(gồm các năm 2010, 2013, 2016, 2019, v.v.)
________________________________________________________________________