16.2.08

Chia sẻ Tin Mừng Năm A
gồm các năm:
2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2020, v.v...)Chú ý: Để biết sinh hoạt phụng vụ năm 2014,
xin mời tham khảo các Lịch Phụng Vụ sau đây:

Lịch Phụng Vụ 2014 của "Sống Tin Mừng Tình Yêu"
Tháng 010203040506070809101112
Các năm phụng vụ theo chu kỳ ba năm:
Năm A, Năm B, Năm C
như sau:
2008 (A), 2009 (B), 2010 (C),
2011 (A), 2012 (B), 2013 (C),
2014 (A), 2015 (B), 2016 (C),
v.v...

CHỦ NHẬT I MÙA VỌNG (năm A)


CHỦ NHẬT II MÙA VỌNG (năm A)

CHỦ NHẬT III MÙA VỌNG (năm A)

CHỦ NHẬT IV MÙA VỌNG (năm A)

LỄ GIÁNG SINH (năm A)

LỄ THÁNH GIA (năm A)

LỄ HIỂN LINH (năm A)

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA (năm A)

CHỦ NHẬT THƯỜNG NIÊN 2 (năm A)

CHỦ NHẬT THƯỜNG NIÊN 3 (năm A)

CHỦ NHẬT THƯỜNG NIÊN 4 (năm A)

CHỦ NHẬT THƯỜNG NIÊN 5 (năm A)

THỨ TƯ LỄ TRO (năm A)

CHỦ NHẬT THỨ I MÙA CHAY (năm A)

CHỦ NHẬT THỨ II MÙA CHAY (năm A)

CHỦ NHẬT THỨ III MÙA CHAY (năm A)

CHỦ NHẬT THỨ IV MÙA CHAY (năm A)

CHỦ NHẬT THỨ V MÙA CHAY (năm A)

CHỦ NHẬT LỄ LÁ (năm A)

CHỦ NHẬT PHỤC SINH (năm A)

CHỦ NHẬT THỨ 2 PHỤC SINH (năm A)

CHỦ NHẬT THỨ 3 PHỤC SINH (năm A)

CHỦ NHẬT THỨ 4 PHỤC SINH (năm A)

CHỦ NHẬT THỨ 5 PHỤC SINH (năm A)

CHỦ NHẬT THỨ 6 PHỤC SINH (năm A)

LỄ CHÚA VỀ TRỜI (năm A)

CHỦ NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (năm A)

CHỦ NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI (năm A)

CHỦ NHẬT LỄ KÍNH MÌNH MÁU CHÚA KITÔ (năm A)

CHỦ NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN (năm A)


CHỦ NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN (năm A)

CHỦ NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN (năm A)

CHỦ NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN (năm A)

CHỦ NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN (năm A)

CHỦ NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN (năm A)

CHỦ NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN (năm A)

CHỦ NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN (năm A)

CHỦ NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN (năm A)

CHỦ NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN (năm A)

LỄ ÐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (năm A)

CHỦ NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN (năm A)

CHỦ NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN (năm A)

CHỦ NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN (năm A)

CHỦ NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN (năm A)

CHỦ NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN (năm A)

CHỦ NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN (năm A)

CHỦ NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN (năm A)

CHỦ NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN (năm A)

SUY NIỆM LỄ ÐỨC MẸ MÂN CÔI (năm A)

CHỦ NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN (năm A)

CHỦ NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN (năm A)

CHỦ NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN (năm A)

LỄ CÁC THÁNH (năm A)

CHỦ NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN (năm A)

CHỦ NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN (năm A)

CHỦ NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN (năm A)

CHỦ NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN ** LỄ CHÚA KYTÔ VUA (năm A)