16.2.08Chia sẻ Tin Mừng Năm B


(gồm các năm:
2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021, v.v...)Chú ý: Để biết sinh hoạt phụng vụ năm 2013,
xin mời tham khảo các Lịch Phụng Vụ sau đây:

Lịch Phụng Vụ 2014 của "Sống Tin Mừng Tình Yêu"
Tháng 010203040506070809101112
Các năm phụng vụ theo chu kỳ ba năm:
Năm A, Năm B, Năm C
như sau:
2008 (A), 2009 (B), 2010 (C),
2011 (A), 2012 (B), 2013 (C),
2014 (A), 2015 (B), 2016 (C),
v.v...CHỦ NHẬT THỨ I MÙA VỌNG (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ II MÙA VỌNG (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ III MÙA VỌNG (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ IV MÙA VỌNG (năm B)

LỄ GIÁNG SINH (năm B)

LỄ THÁNH GIA (năm B)

LỄ ĐỨC MẸ, MẸ THIÊN CHÚA (năm B)

LỄ HIỂN LINH ( LỄ BA VUA) (năm B)

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 2 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 3 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 4 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 5 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 6 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 7 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 8 THƯỜNG NIÊN (năm B)

Thứ Tư Lễ Tro (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ I MÙA CHAY (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ II MÙA CHAY (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ III MÙA CHAY (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ IV MÙA CHAY (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ V MÙA CHAY (năm B)

CHỦ NHẬT LỄ LÁ (năm B)

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (năm B)

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH (năm B)

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH (năm B)

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH (năm B)

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH (năm B)

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH (năm B)

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH : (năm B)
Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

CHÚA NHẬT : Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (năm B)

CHÚA NHẬT : Lễ Chúa Ba Ngôi (năm B)

CHÚA NHẬT : Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa (năm B)

Chủ Nhật Lễ Thánh Phêrô và Phaolô (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 14 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 15 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 16 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 17 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 18 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 19 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 20 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 21 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 22 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 23 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 24 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 25 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 26 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 27 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 28 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 29 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 30 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 31 THƯỜNG NIÊN (năm B)

LỄ CÁC THÁNH (năm B)

LỄ CÁC LINH HỒN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 32 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 33 THƯỜNG NIÊN (năm B)

CHỦ NHẬT THỨ 34 THƯỜNG NIÊN (năm B)
________________________________________________________________________