16.2.08Chia sẻ Tin Mừng Năm C


(gồm các năm: 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, v.v...)Chú ý: Để biết sinh hoạt phụng vụ năm 2013,
xin mời tham khảo các Lịch Phụng Vụ sau đây:

Lịch Phụng Vụ 2014 của "Sống Tin Mừng Tình Yêu"
Tháng 010203040506070809101112


Các năm phụng vụ theo chu kỳ ba năm:
Năm A, Năm B, Năm C
như sau:
2008 (A), 2009 (B), 2010 (C),
2011 (A), 2012 (B), 2013 (C),
2014 (A), 2015 (B), 2016 (C),
v.v...CHỦ NHẬT THỨ I MÙA VỌNG (năm C)

CHỦ NHẬT THỨ II MÙA VỌNG (năm C)

CHỦ NHẬT THỨ III MÙA VỌNG (năm C)

CHỦ NHẬT THỨ IV MÙA VỌNG (năm C)

LỄ CHÚA GIÁNG SINH ( Lễ Ðêm ) (năm C)

LỄ CHÚA HIỂN LINH (năm C)

CHỦ NHẬT I THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT II THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT III THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT IV THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT V THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT VI THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT VII THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN (năm C)

TUẦN LỄ TRO (năm C)

CHỦ NHẬT I MÙA CHAY (năm C)

CHỦ NHẬT II MÙA CHAY (năm C)

CHỦ NHẬT III MÙA CHAY (năm C)

CHỦ NHẬT IV MÙA CHAY (năm C)

CHỦ NHẬT V MÙA CHAY (năm C)

CHỦ NHẬT LỄ LÁ (năm C)

Thứ Năm Tuần Thánh (năm C)

CHỦ NHẬT PHỤC SINH (năm C)

CHỦ NHẬT II PHỤC SINH (năm C)

CHỦ NHẬT III PHỤC SINH (năm C)

CHỦ NHẬT IV PHỤC SINH (năm C)

CHỦ NHẬT V PHỤC SINH (năm C)

CHỦ NHẬT VI PHỤC SINH (năm C)

LỄ CHÚA LÊN TRỜI (năm C)

CHỦ NHẬT 9 THƯỜNG NIÊN (năm C)
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

CHỦ NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN (năm C)
LỄ CHÚA BA NGÔI

CHỦ NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN (năm C)

CHỦ NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN (năm C)
________________________________________________________________________