6.8.09

Thiên Chúa mời gọi ta, ta đáp lại thế nào?


1. Vai trò quan trọng của Đức Maria trong việc nhập thể của Ngôi Lời

Để làm một con người đúng là người thật, Ngôi Lời cũng cần phải được sinh ra bởi một người nữ. Nếu sinh ra theo một kiểu khác, thì Ngài không còn là một con người đích thực. Vì thế, dù là Thiên Chúa, để được sinh ra thành một con người, Ngài vẫn cần một người nữ cộng tác với Ngài.

Một vị vua trần gian muốn điều gì, thì sẵn sàng ép buộc người khác phải làm theo ý mình, nếu không thì chém đầu hay bỏ tù họ. Nhưng Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa hoàn toàn tự do, Ngài cũng muốn những người cộng tác với Ngài được hoàn toàn tự do. Vì thế, sự đồng ý của Đức Maria có vai trò quyết định trong việc nhập thể của Con Thiên Chúa. Nếu Mẹ không đồng ý, Thiên Chúa lại phải tìm cách khác, chọn người khác.


2. Thiên Chúa phải nhờ con người và tùy thuộc vào sự quyết định tự do của con người

Qua việc ấy, ta thấy: để dựng nên vũ trụ bao la này, Thiên Chúa không cần sự cộng tác của con người, nhưng để cứu con người, để làm con người hạnh phúc, Ngài rất cần sự cộng tác tự do của con người. Có thể Ngài đành phải chấp nhận bất lực nếu con người không cộng tác, vì Ngài là một Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người. Sự việc này được thánh Âu-Tinh nói lên một cách tương tự trong câu: «Để dựng nên con, Chúa không cần con. Để cứu chuộc con, Chúa cần phải có con cộng tác». Ngay trong việc dựng nên ta, tuy không cần đến ta, Thiên Chúa cũng rất cần đến cha mẹ ta, đến những bác sĩ săn sóc cho mẹ ta lúc mang thai và sinh nở.

Trong việc cứu nhân loại, làm cho nhân loại hạnh phúc, Con Thiên Chúa đã nhập thể cách đây 2000 năm, và chỉ sống vỏn vẻn có 33 năm. Ngài còn biết bao nhiêu việc phải tiếp tục làm, bao nhiêu người Ngài cần tiếp xúc, bao nhiêu người Ngài muốn giúp đỡ. Ngài vẫn muốn tiếp tục công việc còn dang dở của Ngài qua sự cộng tác của chúng ta. Ngài muốn dùng chúng ta như những dụng cụ của Ngài. Ngài muốn yêu thương bằng trái tim của ta, suy nghĩ bằng khối óc của ta, làm việc bằng đôi tay của ta, đi bằng đôi chân của ta… Ngài sẽ làm được rất nhiều điều vĩ đại cho nhân loại nơi ta nếu ta đồng ý cho phép Ngài dùng ta như một công cụ.

Ngài đang mời gọi ta, mong muốn ta chấp nhận để Ngài sử dụng. Chỉ cần ta nói một tiếng «xin vâng» như Đức Maria, thì Thiên Chúa sẽ lại «nhập thể» trong bản thân ta để thực hiện công cuộc cứu độ của Ngài. Ngài sẽ sống trong ta, hành động bằng con tim, trí óc và đôi tay đôi chân của ta để cứu nhân loại, để xây dựng Nước Trời tại thế. Ngài đã, đang và sẽ kêu gọi bạn, tôi, chúng ta. Chúng ta đã, đang và sẽ đáp lại lời mời gọi ấy thế nào? Bằng tiếng «xin vâng» hay «xin thôi» ?


3. Đức Maria đã cộng tác với Thiên Chúa bằng niềm tin, phó thác, để mặc Thiên Chúa hành động và làm những gì Ngài muốn

Sau khi Đức Maria thưa tiếng «xin vâng», Mẹ đã phó thác tất cả mọi sự trong cuộc đời mình cho Thiên Chúa, để Ngài toàn quyền định đoạt về mình. Mẹ chỉ còn biết vâng theo thánh ý Ngài: Ngài muốn Mẹ sống thì Mẹ vui lòng sống, muốn Mẹ chết thì Mẹ vui lòng chết, muốn Mẹ sướng thì Mẹ sẵn sàng hưởng với tâm tình tạ ơn, muốn Mẹ khổ thì Mẹ cũng sẵn sàng và vui lòng chịu khổ với tâm tình phó thác, tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn yêu thương mình và muốn mọi sự tốt đẹp cho toàn nhân loại và cho mình. Vì tràn đầy yêu thương, Mẹ cũng sẵn sàng chấp nhận hy sinh bản thân cho hạnh phúc của tha nhân, cho toàn thể nhân loại. Mẹ không còn sống cho mình nữa, mà sống cho Thiên Chúa. Vì thế, Mẹ không còn coi trọng ý riêng, hạnh phúc riêng, hay tự ái của mình nữa. Mẹ chỉ mong muốn Thiên Chúa được toại nguyện trong mọi ý định của Ngài, trước hết là nơi chính bản thân Mẹ, và sau đó là nơi mọi người. Và Mẹ cố gắng hết sức có thể để thực hiện điều ấy.


4. Thiên Chúa cũng muốn chúng ta cộng tác trong công cuộc cứu chuộc nhân loại của Ngài

Đức Maria cũng là người như chúng ta, Mẹ cũng có những ý muốn riêng tư, và rất mong những ý muốn ấy được thực hiện. Cũng y như chúng ta, Mẹ cũng có những lý do để từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa hầu xây dựng cuộc đời theo sở thích của mình. Chẳng hạn ý nguyện của Mẹ là được sống đồng trinh và độc thân để phụng sự Thiên Chúa. Nhưng Mẹ đã sẵn sàng chấp nhận đi một con đường khác với ý muốn của mình. Và Mẹ đã trở thành người cộng tác số một với Thiên Chúa hay Đức Giê-su trong công cuộc cứu rỗi nhân loại. Thiên Chúa cũng muốn có nhiều Maria để tiếp tục công cuộc cứu độ của ngài. Ngài cũng muốn chúng ta – bạn và tôi – trở nên những Maria khác, với những lời «xin vâng» đầy nhiệt thành đáp lại tiếng Ngài.

***

Thiên Chúa luôn luôn muốn cứu độ nhân loại, là muốn àm cho từng người trên trần gian đỡ đau khổ và được hạnh phúc. Nhưng Cha Ngài hỉ thực hiện được sự cứu độ đó với sự cộng tác của con người mà thôi. Vì thế, đã bao lần mời mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài để phục vụ tha nhân như đã từng mời gọi Mẹ Maria, để làm cho một ai đó bên cạnh con chúng ta ược hạnh phúc, được đỡ khổ hơn. Nhưng khác với Mẹ Maria, chúng ta đã từ chối, viện cớ bận công việc, hoặc không có khả năng, nhiều khi chúng ta từ chối thẳng thừng mà chẳng cần viện một lý do nào cả. Thế mà chúng ta vẫn tự hào là mình theo Chúa, vẫn thường tưởng rằng mình luôn sẵn sàng hy sinh cho Thiên Chúa. Như vậy chúng ta có tự dối lòng, dối Thiên Chúa và dối người khác không?


TRỞ VỀ MỤC LỤC

______________________________________